Pinggir Laut

Negara kita mempunyai kawasan pinggir laut yang indah dan menarik.Kawasan pinggir laut ngara kita tidak lurus ttapi panjang dan mmpunyai pelbagai bentuk muka bumi seperti tebing,tanjung,pantai,pulau dan pentas bnua.
      
       Panjang pinggir laut Malaysia ialah kira-kira 4800 kilometer.Semua negeri di negara kita mmpunyai kawasan pinggir laut,kecuali Wilayah Persekutan Kuala Lumpu.Rajah di bawah mnunjukkan modl cii muka bumi kawasan pinggi laut.
Pantai berpasir

 • timbunan pasi pasir dan batu kelikirdi sepanjang kawasan pinggir laut
 • mempunyai permatang pasir yang panjang,indah dan bersih

 • kawasan pelancongan dan perkelahan

 • kawasan penanaman kelapa

 • contohnya seperi Port Dickson,Negeri Sembilan,       Pantai Cahaya Bulan,Kelantan,      Batu Ferrinhi,Pulau Pinang
Pantai berlumpur

 • Kawasan pinggir laut yang dilanda oleh air laut

 • ditumbuhi pokok bakau

 • membekalkan sumber kayu bakau

 • tempat pembiakan hidupan laut seperti ketam,kerang dan ikan

 • contohnya seperti sekitar muara Sungai Perak,Perak,    Muara Sungai Rajang,Sarawak                                                   Teluk    


 • Kawasan ai antara dua tanjung

 • menganju masuk ke daratan terlindung daripada tiupan angin dan ombak

 • petempatan nelayan

 • tapak pelabuhan

 • kawasan perikanan

 • kawasan perkelahan

 • contohnya seperti Teluk Kemang,Negeri Sembilan,      Teluk Ramunia,Johor,       Teluk Kimanis,Sabah,     Teluk Mahakota,Pahang
There was an error in this gadget